ราตรีสวัสดิ์

ราตรีสวัสดิ์

เมื่อเจอของหวาน @mimpanita

เมื่อเจอของหวาน @mimpanita

When that too much on the package.
Goddamn.

When that too much on the package.
Goddamn.

นั่งสบายเกิน เลยมาถึงโพธิ์นิมิตร
สถานีที่ไม่มีป้ายโฆษณาหรือติดทีวีแต่ไม่มีรายงานใด
เพิ่งรู้สึกได้ว่าข้ามแม่น้ำแล้วสถานีจะเปลี่ยนเยอะ ไม่เหมือนกลางเมื่อ

นั่งสบายเกิน เลยมาถึงโพธิ์นิมิตร
สถานีที่ไม่มีป้ายโฆษณาหรือติดทีวีแต่ไม่มีรายงานใด
เพิ่งรู้สึกได้ว่าข้ามแม่น้ำแล้วสถานีจะเปลี่ยนเยอะ ไม่เหมือนกลางเมื่อ

ฝนตกแต่เช้า ดียังไม่หนัก

ฝนตกแต่เช้า ดียังไม่หนัก

ยำๆ

ยำๆ

Waiting time for my coffee

อรุณสวัสดิ์ ประเทศไทย

Waiting time for my coffee

อรุณสวัสดิ์ ประเทศไทย

Yes, I know him. But he don’t know me.
#笑 #朝から小藪 #フェースブック #japanese #famous #talent #Facebook #YouMayKnow

Yes, I know him. But he don’t know me.
#笑 #朝から小藪 #フェースブック #japanese #famous #talent #Facebook #YouMayKnow

เช้าหลังฝน
อรุณสวัสดิ์ ประเทศไทย

เช้าหลังฝน
อรุณสวัสดิ์ ประเทศไทย

ฝนตกหนักเกิน

กูว่า

ฝนตกหนักเกิน

กูว่า