ยำๆ

ยำๆ

Waiting time for my coffee

อรุณสวัสดิ์ ประเทศไทย

Waiting time for my coffee

อรุณสวัสดิ์ ประเทศไทย

Yes, I know him. But he don’t know me.
#笑 #朝から小藪 #フェースブック #japanese #famous #talent #Facebook #YouMayKnow

Yes, I know him. But he don’t know me.
#笑 #朝から小藪 #フェースブック #japanese #famous #talent #Facebook #YouMayKnow

เช้าหลังฝน
อรุณสวัสดิ์ ประเทศไทย

เช้าหลังฝน
อรุณสวัสดิ์ ประเทศไทย

ฝนตกหนักเกิน

กูว่า

ฝนตกหนักเกิน

กูว่า

หมาก็ร้อนเป็น
อรุณสวัสดิ์ ประเทศไทย

หมาก็ร้อนเป็น
อรุณสวัสดิ์ ประเทศไทย

Tower (at MK Big C extra at Ratchada)

Tower (at MK Big C extra at Ratchada)

เพลงญี่ปุ่น เป็นเกาหลีไปได้ (at Thabeatlounge)

มาแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตก (at Thabeatlounge)

มาแต่พระอาทิตย์ยังไม่ตก (at Thabeatlounge)

หนีร้อน เข้าห้าง เกมเศรษฐี :)

หนีร้อน เข้าห้าง เกมเศรษฐี :)